اطلاعات تماس

ترکیه . - آنتالیا . کالج آک دنیز
استانبول . کالج تکنیکال

905060643579+
info@joinchef.com

ساعات کاری
هفت روز هفته و تمام وقت

در تماس باشید